Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego 15-16.03.2014
Kościół pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela
Cerkiew pod wezwaniem Świętego Antoniego
Cerkiew pod wezwaniem Świętego Antoniego
Czerwiec 2022
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Właściciele miejscowości

Jak już wyżej wspomniano Bogusza znajdowała się w zasięgu starostwa grybowskiego. Centrum tego starostwa stanowiło miasteczko Grybów, a w jego skład wchodziły następujące wsie: Gródek, Biała Niżna i Wyżna, Siołkowa, Kąclowa, Binczarowa oraz trzy folwarki dworskie: niżnobialski, siołkowski i Wróblewski. Bogusza pojawiła się po raz pierwszy obok wyżej wymienionych wsi starostwa w królewskim dokumencie z roku 1526. Starostwo przeszło wówczas w ręce Jana Buczyńskiego z Olszyn. W roku 1529 całość tenuty grybowskiej wykupił od Buczyńskiego dworzanin królewski Stanisław Pieniążek z Iwanowic. W 1544 roku wspomniany już starosta Pieniążek nadał Boguszy prawo wołoskie, a sołectwo w Boguszy sprzedał niejakiemu Iwanowi Radzowi w łącznej sumie 30 grzywien. Wiązało się to oczywiście z pewnymi obciążeniami na rzecz starostwa. Od momentu sprzedaży sołectwa obciążenie chłopów w Boguszy wynosiło 12 groszy czynszu rocznie oraz po jednym popręgu na konia. Sołtys otrzymywał prawo poboru 1/6 danin i czynszów chłopskich. Granice lasów, z których mógł korzystać sołtys od wschodu zostały określone przez granice wsi Binczarowa, a od zachodu przez potoki Bratkoschowiecz (Bratyszowiec) i Postawin. Powyższy przywilej był potwierdzany wielokrotnie przez polskich królów dla kolejnych posesorów sołectwa. Aż do wieku XVIII wśród sołtysów Boguszy pojawili się potokowie pierwszego sołtysa. Po rządach Pieniążków Bogusza jak i całe starostwo przeszło w ręce wojewody i starosty krakowskiego Stanisława Lubomirskiego. Jako starosta grybowski przyczynił się do powstania parafii i pierwszej cerkwi w Boguszy. Później starostwo przechodziło kolejno w ręce Grodzieńskich, Denhoffów, Tarkowskich i Wodzickich. W roku 1785 tenuta grybowska została objęta przez rząd austriacki. Na licytacji w 1828 część byłego starostwa wraz z Boguszą sprzedano Józefowi Boschowi. W niespełna 20 lat później na wieść o krwawej rabacji dokonywanej na terenie Galicji. Hoschowie uciekli z Grybowa na Węgry.

 

 

W roku 1848 Bogusza została włączona do nowoutworzonego tzw. Małego powiatu grybowskiego

 

Opis bibliograficzny dotyczący historii Boguszy:
Maciej Fleszar, Drewniana cerkiew w Boguszy koło Grybowa. Praca magisterska pisana pod kierunkiem ks. dra Władysława Szczebaka na seminarium naukowym z Historii Sztuki Kościelnej na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie. Tarnów 2009.